Ha „Zeusz megint elrabolná Európát” és biztonságba helyezné megszabadulnánk Amerika vezette uniós hiénáktól?

Kategória: Publicisztika


Európa elrablása – Giovanni Battista Tiepolo

 

Az Európai Parlament közvetlen jogalkotásra törekszik, ezt pedig szeretné ráerőltetni a nemzetállamokra. Az EP megszavazta, hogy közvetlen jogszabály-kezdeményezési jogot kérjenek.

 

Nem más mint a nemzeti államok bedarálása és egy következő lépés Európa föderalizálása felé. Mi sem bizonyítja ezt jobban mint a Magyar Nemzetben megjelent cikknélMegvonná a tagállamoktól a vétót az Európai Parlament . A plenáris ülés napirendjén szerepelt ugyanis az Európai Unió alapszerződéseinek módosítására irányuló kezdeményezés, amelyben a parlament az Európai Unió megreformálására hivatkozva nem másra készült, mint leépíteni a nemzeti érdekek utolsó védőbástyáját: a tagállamok vétójogát. Az előterjesztés szerint az úgynevezett 7. cikkely szerinti jogállamisági eljárást már a tagállamok egyötöde kezdeményezhetné. Vagyis egyszerű többséggel lehetne dönteni az eljárás megindításáról, és a tagállamok egyhangú szavazata helyett elég lenne a minősített többség egy tagállam »elítélésére«”.

A kérés maga az unió a „saját törvényével” szembe megy? Ha a döntés megszületik az államokkal külön külön megkötött szerződéseket felülírja, amely adott esetben szerződés szegésnek minősülhet.


Az unió vezetésének fenyegetése és a nyomásgyakorlása, vagyis a zsarolása azoknak, akik ezzel szembe szegülnek, tulajdonképp folyamatos:


A benzin árstopot kifogásoló EP felszólítása a magyarországi törvényalkotóknak. Orbán Viktorhoz írt levél tartalma: Arra is kérem Önt, hogy függessze fel az intézkedések alkalmazását mindaddig, amíg az uniós jognak való megfelelésük nem biztosított.

A tudósítás szerint, ha a magyar kormány nem tud a válaszlevélben az uniós jog szempontjából megnyugtató érveket felhozni, akkor rövid határidejű kötelezettségszegési eljárásba csaphat át a vita, amely aztán megegyezés hiányában eljuthat az Európai Bíróságig, amely a jogszabály megváltoztatását, illetve bírság elrendelését is előírhatja.(Vadhajtások.hu)


Miről is van szó? A külföldi rendszámmal, illetve forgalmi engedéllyel rendelkező gépjármű tulajdonosok számára DISZKRIMINATÍV lehet a magyarországi üzemanyagár-rendszer.

A hangsúly a diszkriminatívon van.

Ahogyan az egyhangú szavazás erőltetése uniós törvény ellenes a diszkrimináció is, amely fogalom a faji vagy etnikai származás alapján történő megkülönböztetést fedi, mindenre alkalmazzák, függetlenül az általuk törvénynek minősített megfogalmazásitól. Tudni kell az uniónak, nem törvényei vannak, hanem minden tagállam által elfogadott irányelvei.

A 2000/43/EK irányelv — a faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról

 

FŐBB PONTOK

 

Tehát „Az irányelv nem vonatkozik az állampolgárságon alapuló eltérő bánásmódra,” ez lett törvény miután a tagállamok beiktatták a saját törvénykezéseikbe.Most pedig az általuk javasolt törvényt rúgják fel a felszólítással.

 

Tóth László