Április végén a
Comenius Pedagógiai Intézet és a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia 14 országos szervezet képviselőjét hívta meg szakmai egyeztetésre Komáromba. A széleskörű, a hatékony hagyományközvetítés céljából megrendezett találkozóról Illés Gábor, a Hálózat munkatársa számolt be.

 

 

A találkozót – a felvidéki óvodák és iskolák, valamint a két szervezet korábbi közös pedagógus-továbbképzéseit elvégzők körében végzett – kérdőíves felmérés előzte meg, mely a hagyományközvetítés megvalósulásának jelenlegi állapotára, és azoknak az igényeknek az összegzésére irányult, melyek intézményi szinten, illetve a pedagógus-továbbképzések szintjén a hagyományközvetítés szakmaiságának javításához kapcsolódnak. A beérkezett vélemények feldolgozása alapján a két szervezet egy stratégiai tervezetet állított össze, mely 7 terület és 31 részterület keretében foglalja össze a néphagyomány oktatásba történő beépítésének lehetőségeit. Ennek birtokában országos magyar szervezeteket kerestünk fel együttműködési szándékkal. Ezek közé – többek között – oktatással, néphagyománnyal vagy annak egyes területeivel foglalkozó állami intézmények, szakmai egyesületek, valamint társulások tartoztak. A pozitív visszajelzések alapján tizennégy szervezet tizenhét képviselőjével szerveztük meg április végén a komáromi találkozót. A fórum eredményének tartjuk, hogy olyan szervezetek is egy asztalhoz ültek, akik e témakörben korábban még nem egyeztettek. A félreértések elkerülése végett az összejövetel elején tisztáztuk, hogy nem feladatokat kívánunk adni, hanem az együttműködés szándékával hívtuk össze a szimpóziumot. A megbeszélés mindvégig pozitív hangulatban folyt, s a hozzászólók számos érdemi felvetéssel gazdagították a közös munkát, de felmerült több, az együttműködés egyes pontjait érintő nehezítő tényező is. A további lépésként össze kell foglalni a találkozón elhangzottakat, és egy-egy témakör mentén szűk körű egyeztetéseket kezdeményezünk az adott szervezetekkel a konkrét területen felmerülő lehetőségek és feladatok ügyében. Ezt követően szeretnénk az együttműködési szándékainkat minden szervezettel külön-külön megkötendő személyre szabott, konkrétumokat tartalmazó megállapodásban tisztázni.”

 Résztvevők a főszervezőkön kívül: A Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma, az Állami Pedagógiai Intézet, a Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Kara, a Selye János Egyetem Tanárképző Kara, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Történelemtanárok Társulása, a CSEMADOK, a Szlovákiai Magyar Kézműves Szövetség, a Táncfórum – Szlovákiai Magyar Néptáncosok Szakmai Egyesülete, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, a Felvidéki Magyar Értéktár és a Katedra Társaság

Dr. Csermák Zoltán

Kapcsolat

Szék-helyek.ro 

525400 Kézdivásárhely

42-es Udvartér 1.sz.

Telefon: 0040 742 210 505

E-mail: szekhelyek@gmail.com

Kapcsolattartó: Tóth László


Adatkezelési tájékoztató 

Felhasználási feltételek

Szerzői jogok

  Minden, a Nagy haború  oldalain megjelenő tartalom (cikk, kép, videó, egyéb) a Szék-helyek portál  (továbbiakban Portál)  jogvédelem alatt áll. A szerző engedélyével másolható vagy sokszorosítható.
A www.felsoharomszek.szek-helyek.ro és www.szekhelyek.szek-helyek.ro  hírei, véleményei szabadon idézhetők és felhasználhatók, az eredeti forrásra mutató hivatkozás elhelyezésével.

Bővebben szerzői jog