"Turóczi Mózes százados, Kézdivásárhelyen 1813. jan. 20-án született. Rézinüvességgel és gazdasággal foglalkozott 48 előtt. Utóbb gazdasági és cséplő-gépekkel gépeltetett és gazdálkodásból élt. Meghalt — miként kettős szomorú jelentésében olvassuk

— »Gábor Áron ágyúöntő társa és a kézdivásárhelyi ágyúgyár igazgatója 1896. május 13-ikán reggeli 7 órakor 84 éves korában, öregségi végelgyengülésben. Mig a hős Gábor Aron a szellemi, addig Turóczi Mózes az anyagi és formai részt emelte érvényre. A kihűlt porokat május 16-ikán helyezték örök nyugalomra.

Bene József hadnagy. Szül. 1815. febr. 15. Kézdi-Vásárhelyt. Kezdetben mint fegyveres honvéd szolgált, azonban, mint asztalost és üvegest, Szász-Hermány mellől, a gyárhoz rendelték, hol gyutacsot gyártott, gépeket készített s a gyár vezetésénél működött, tiszti ranggal.

Kovács András alhadnagy. Szül. Dálnokon 1822. jul. 16. A szabadságharcz előtt már bejárta Budapestet, Pozsonyt, Temesvárt, Aradot, Kolozsvárt, kocsi és gépgyárakban dolgozva. 1848-ban egész télen táborban volt, sebet is kapott. — Az ágyú felszerelésnél, a saját szerszámával kezdett dolgozni; a vas-munkáknál munkavezető és felügyelő volt. Mikor a muszkák Kézdi-Vásárhelyre bevonultak, ő is menekült az erdőkön át, igy jutott Törökországba. Végre mint vagyontalan gépész és kovács kereste kenyerét.

Tóth József őrmester. Szül. 1821. márcz. 5. Kézdi-Vásárhelyt. 1848. okt. 1-től 1849. jun. 24-éig dolgozott a salétromgyárnál, mint őrmester. Most csizmadia mester.

ElKlünglein József tizedes. Szül. 1817. nov. 19-én Nagysze benben. 1849-ben megsebesült Szász-Hermánynál. Sebesülése után szakadatlanul az ágyugyárban dolgozott. Most pléhes mester K.-Vásárhelyt.

Paizs Antal. Szül. 1828. jan. 27. Háromszéken. Futásfalván. Mint kerékgyártó 1848. tavasztól 1849. aug. haváig szolgálta az ágyúgyárak Most is él mint kerekes mester K.-Vásárhelyt. 

Bodola Lajos az 1-ső székely üteg parancsnoka, ki a nyárihónapok nagyobb részét most is Háromszéken szokta tölteni, — gyakrabban érintkezett Kézdi-Vásárhelyt az öreg Turóczival, és a tőle hallottakat 1896. junius 17-ikén kelt levelében ekként irta le : „Mikor utoljára láttam az öreget, 84 éves volt. — Teljességgel nem volt megelégedve azon urakkal, a kik róla irtak ; akkori jegyzeteit nem is a leghívebben használták fel, anélkül, hogy azokat többszöri felszólítására neki visszaszolgáltatták volna. Panaszkodott, hogy az irók minden érdemet csak Gábor Áronnak tulajdonítanak, holott ő (Turóczi) öntötte az ágyuk legnagyobb részét, golyót és az ágyú felszerelést is ő végeztette. Megjegyzem, hogy tudomásom szerint Turóczi maga volt oka ennek a félreértésnek, mert mikor a 70-es évek elején többen nyilatkozatra szólították fel, az általa végzett dolgok felől, — ő félénk ember lévén, — nehogy baja történjék a múltban végzettekért: igyekezett a felelősséget Gábor Áronra hárítani. — Egyéb iránt elismerte, hogy az ágyuk méreteit Gábor Árontól kapta. — „Arra a kérdésre : hány ágyút öntött összesen ? nekem több ízben úgy mondotta, hogy 64-et: több volt közte a 3, mint a 6 fontos,"

Idézet és kép: Nagy Sándor Háromszék önvédelmi harca 1896-ban megjelent könyvéből

Kapcsolat

Szék-helyek.ro 

525400 Kézdivásárhely

42-es Udvartér 1.sz.

Telefon: 0040 742 210 505

E-mail: szekhelyek@gmail.com

Kapcsolattartó: Tóth László


Adatkezelési tájékoztató 

Felhasználási feltételek

Szerzői jogok

  Minden, a Nagy haború  oldalain megjelenő tartalom (cikk, kép, videó, egyéb) a Szék-helyek portál  (továbbiakban Portál)  jogvédelem alatt áll. A szerző engedélyével másolható vagy sokszorosítható.
A www.felsoharomszek.szek-helyek.ro és www.szekhelyek.szek-helyek.ro  hírei, véleményei szabadon idézhetők és felhasználhatók, az eredeti forrásra mutató hivatkozás elhelyezésével.

Bővebben szerzői jog