Loading

Az elmúlt évszázadok, talán évezredek során sokan megpróbálták már megfejteni azt a sötét talányt, amit a pénz misztériumának nevezhetnénk. Ami miatt most én is erre vállalkoznék, az az, hogy megjelenni látszik mostanában a pénznek egy eddig nem létező, sőt eddig nem is értelmezhető változata, a kripto-pénz, vagyis kialakulóban van a tökéletesen titkosított globális hatalompénzek eddig ismeretlen világa.

 

A pénz már sokszor változott, sokszor jelent meg újabb és újabb öltözetekben, és mivel e változások mögött mindig az adott társadalmak tektonikai mélységekben lezajló mozgásai húzódtak meg, okkal tételezzük fel, hogy most is erről van szó, és ezért lenne érdemes eltöprengeni azon, hogy mi is az, ami most a lejátszás-technikai felszínen végbemegy, és ami még fontosabb, milyen mélyrétegbeli elmozdulásokat jelez mindez. (...)

Az elmúlt évtized során elképesztő gyorsasággal feltörő globális »kriptopénzek« radikálisan megváltoztathatják ezt a helyzetet.

Ezeket a pénzeket ugyanis senki nem tudja ellenőrizni, mert, kihasználva az elektronika és informatika legújabb vívmányait bárki képes e globális hatalompénzek létrehozására. A kriptopénz lényege, hogy egy senki által nem ellenőrizhető globális pénzautomatizmust hoz létre. Talán úgy lehet mindezt ábrázolni, hogy ez egy korlátlan és korlátozhatatlan globális részvénytőzsde, ami, ha valakinek »bejön«, akkor hatalmas vagyont gyűjthet, de persze mindent el is veszthet ezen a dupla vagy semmi játékon.

A már eddig is létező kockázati tőkéhez hasonló egy kicsit, azzal a különbséggel, hogy ott azért vannak törvények, szabályok, itt azonban nincsenek, és a rendszer logikájából eredően nem is lehetnek.

A pénz ezzel mindentől eloldja magát, Mammon közvetlenül is megjelenik. Eddig csak evilági pénzhatalmak voltak, de itt már közvetlenül megmutatja magát maga a Pénz-Isten, vagy Gounod Faustjának logikáját követve a Pénz-Sátán, aki örül, mint Mefisto rondójában hallhatjuk. Nincs közösség, nincs érték, nincs erkölcs, nincs emberség, csak hideg gépi automatizmus és automata ember, globális »minimálén«. Nem az ember használja a pénzt, hanem egy transzcendens, most már valóban örökre és végleg ellenőrizhetetlen, kozmikus pénzhatalom pénze használja az embert.

Ahogy Heidegger mondaná, befejeződni látszik a létező létből való végleges kiszakítása.”

Forrás: Magyar Hírlap, Bogár László: Eladó az egész világ