Ajánló

A migrációt támogató gondolatiság mögött nemcsak idealizmus, de kőkemény üzleti érdekek is állnak – állítja legújabb könyvében Hans-Peter Schwarz, kortörténész. Mint fogalmaz, a bevándorlás mögött pártpolitikai kalkulációk, a jótékonysági szervezetek üzleti érdekei, a közpénzekből finanszírozott egyesületek, a vállalkozások magángazdasági érdekei húzódnak meg.

 

"A történész úgy látja, 2016 márciusáig egy viszonylagos nyugalmi állapot következett be, de ez nem lehet tartós. Amennyiben ismét fokozódik a migrációs nyomás, nem lehet elkerülni a mostani menedékjog tartós, vagy legalábbis ideiglenes korlátozását, ez azonban erős tiltakozási hullámot fog kiváltani. Ennek egyik fő mozgatórugója az az évtizedek óta létező gondolkodásmód, amely a harmadik világ problémáinak leküzdését akarja a kül-, és belpolitika középpontjába állítani. Emögött azonban nem csak idealizmus, hanem kőkemény érdekek is állnak, pártpolitikai kalkulációk, a jótékonysági szervezetek üzleti érdekei, a közpénzekből finanszírozott egyesületek, a vállalkozások magángazdasági érdekei, az államilag dotált menedékjogi ügyvédek és tolmácsok serege. A szerző véleménye szerint, ha egy demográfiailag meggyengült Európa az elkövetkezendő években távoli országok szenvedőinek millióit fogadja be, az éppolyan anarchikus állapotokhoz fog vezetni, mint amilyenek azokban a régiókban uralkodnak, ahonnan a bevándorlók érkeznek.

Hans-Peter Schwarz hangsúlyozza a hatáskörök jelenlegi ésszerűtlen felosztása helyett a külföldiekre vonatkozó felhatalmazásokat és jogköröket vissza kellene adni a tagállamoknak. A 2016-os év tapasztalatából ugyanis egyértelműen megállapítható, a jelenlegi hatáskörmegosztás nem vált be, az EU a ráruházott felségjogokkal kétbalkezesen és mértéktelenül bánt. A határvédelem problémái éppen az EU túlzott centralizációjának rovására írhatók.

A KÜLSŐ HATÁROK VÉDELME LENNE AZ EU LEGFONTOSABB FELADATA

Mint a szerző fogalmaz, mára örülnénk, ha az EU legalább külső határainak védelmét biztosítaná, ehhez azonban a döntéshozóknak fel kellene ismernie, hogy a polgárok szemszögéből a határok nélkülözhetetlen biztonsági funkciót töltenek be. Ehhez azonban szükséges a lisszaboni szerződés idevonatkozó részének alapos reformja. Fontos lépés lenne, ha az EU egyik fő feladataként határoznák meg a külső határok védelmét, szigorúbban elszámoltatnák az érintett országokat, az illegális Földközi-tengeri bevándorlást pedig nemkívánatosnak tekintik. Meg kell erősíteni a határvédelmet ahelyett, hogy ingatag szerződésekre támaszkodunk a származási-, és tranzitországokkal.

EURÓPA A LEGFŐBB CÉLPONTJA A GLOBÁLIS NÉPVÁNDORLÁSNAK

A történész hangsúlyozza, a humanitárius segélyezést az EU-n kívüli migráció okai elleni küzdelemben kell alkalmazni, az illegálisan már bejutott bevándorlókat pedig hotspotokba kell integrálni. Mivel Európa tartósan a 21. század globális népvándorlásának fő célpontja lesz, az EU külső határainak megbízható védelme az EU belső határainak többé-kevésbé pontos ellenőrzését is megköveteli."