erdelyikonyv.eu

 

 

 

 

 

Bereck volt a végállomás (ReforMaraton 500 a Kárpát-medencében)


Fotó: Iochom István

A reformáció emlékéve előtt tisztelgett október 1-je és 21-e között igen sajátos, de igencsak népszerű módon az a maroknyi csapat, amelynek tagjai nem mindennapi missziót vállaltak a reformáció tanainak terjesztésére. A ReforMaraton 500 elnevezésű körút, amelyet teljes joggal nevezhetünk missziós útnak, Bardócz Csaba ikafalvi lelkész és Juhos Gábor budapesti maratonfutó ötletéből valósult meg.Bardócz Csaba tiszteletes elmondása szerint már régóta tervezték, hogy az egész Kárpát-medencét, Horvátországot, Vajdaságot, Kárpátalját, a Felvidéket, a Partiumot, Erdélyt, Székelyföldet és Magyarországnak minden egyes régióját jó lenne úgy átfogni, bejárni autóval és szaladva, hogy közben a magyar nemzetnek és a protestáns hitnek legyenek egyfajta szószólói, jelenkori hírnökei, miközben minél több embert kapcsolnak be a reformáció emlékévének megünneplésébe. A futók azt tűzték ki célul, hogy 500 óra alatt a Kárpát-medence több száz településére elviszik a Luther Márton által 500 évvel ezelőtt írt 95 tétel magyarra fordított változatát a reformáció 500. évfordulója tiszteletére. A csapat, mielőtt nekivágott volna a Kárpát-medencei missziónak, ellátogatott Wittenbergbe, ahol ötszáz évvel ezelőtt, 1517. október 31-én Luther Márton kiszögezte a 95 tételt a vártemplom kapujára. Ezt követően vágtak neki a ReforMaratonnak. Luther példáját követve az összes meglátogatott település templomajtójára kiszegezték a híres okirat másolatát. A csapat alaptagjai: Bardócz Csaba és felesége, Tímea, valamint Juhos Gábor. Mint megtudtuk, mindenütt nagy szeretettel fogadta őket az ottani református közösség, a legtöbb helyen a telpüléstáblától a templomig csatlakoztak is hozzájuk, és az 500 méteres szakaszt a maratonfutókkal együtt tették meg.
A ReforMaraton résztvevői október 20-án érkeztek Háromszékre. Köpec, Barót, Mikóújfalu, Kálnok, Sepsiszentgyörgy, Illyefalva, Kilyén, Bikfalva (a Brassó megyei Keresztvár és Négyfalu) és Réty települést keresték fel. Szombaton Ikafalváról indultak, majd Maksa, Kisborosnyó, Szörcse, Kovászna, Páva és Kézdivásárhely következett. A missziós maratonfutás Bereckben a Berecki Missziós Református Egyházközség imaházának udvarán ért véget, ahol a hívek mellett a község elöljárói is várták őket. A három alapember mellé Gábor Áron szülőfalujában Nagy Lajos, a szórványegyházközség Lemhényben lakó kántora is csatlakozott, így négyen szakították át az imaház kapujába kihúzott nemzeti színű szalagot. A maratonfutókat az alig negyven hívet számláló egyházközség nevében Ferentzi László ny. iskolaigazgató köszöntötte. Bardócz Csaba elmondta: amikor Juhos Gáborral megálmodták a ReforMaratont, azt tűzték ki célul, hogy ötszáz órán keresztül fogják hirdetni állomásról állomásra, toronytól toronyig, gyülekezettől gyülekezetig, hogy a reformációnak a 21. században is folytatódnia kell. A tiszteletes azt is elárulta, hogy az elmúlt ötszáz órában Bereck nevét állomásról állomásra 179-szer mondták ki, hangsúlyozták, hogy ide, a Kárpát-medence legkeletebbik protestáns közössége felé tartanak.
Október 1-jén indultak el Felső-Háromszékről, innen Wittenbergbe mentek, és jelképesen ők is kiszögezték a magyarra fordított 95 tételt, majd három hét alatt a Kárpát-medence 180 települését érintve közel kilencezer kilométert tettek meg autóval és futva.
Juhos Gábor maratonfutó – aki második otthonának tekinti Berecket, hiszen ő vásárolta meg azt a házat, amelynek a telkén hajdanában Gábor Áron szülőháza állt – a 95 tétel egyik mellékletét, a származási levél pecsétjét mutatta be, amelyet nem a 95 tétel hátlapjára, hanem egy kis cetlire pecsételve adtak át a meglátogatott egyházközségek lelkipásztorainak. Azt is elmondta, az volt a céljuk, hogy falakat bontsanak és hidakat építsenek, ugyanis minden olyan protestáns gyülekezethez – az evengélikus, unitárius és baptista gyülekezeteket is beleértve – elmentek, ahová meghívták őket. Ezt követően Bardócz Csaba átadta a 95 tételt Raff Róbertnek, a Berecki Missziós Református Egyházközség lelkipásztorának. A jelenlevők az imaház elé vonultak, ahol Raff Róbert megáldotta a Kálvin János fekete márványba vésett, Soli Deo Gloria 500 (Egyedül Istené a dicsőség) latin nyelvű gondolatát tartalmazó emléktáblát. Ferentzi László elmondta: az emlékjelt néhai Bartha Mihály ny. tanár emlékének szentelték, aki bár evangélikus volt, ezt a református imaházat tekintette templomának, e református közösséget tartotta hitközösségének. A táblaállítás özvegye, Bartha Mihályné Bodó Zsuzsanna anyagi támogatásával valósult meg. Az ünnepségen közreműködött Sarány Kriszta és Kozma Bernadett tanuló. Az ünnepség végén Dimény Zoltán polgármester, Dimény György megyei önkormányzati képviselő és Kerekes Gyula, az egyházközség tagja a ReforMaraton és a reformáció 500. évfordulója emlékére diófacsemetét ültetett el.

Iochom István

 

Háromszék

Kapcsolat

Szék-helyek.ro hírportál

525400 Kézdivásárhely

42-es Udvartér 1.sz.

Telefon: 0040 742 210 505

E-mail: szekhelyek@gmail.com

Kapcsolattartó: Tóth László

Felhasználási feltételek

Szerzői jogok

  Minden, az www.nagyhaboru.szek-helyek.ro oldalain megjelenő tartalom (cikk, kép, videó, egyéb) a Szék-helyek portál  (továbbiakban Portál) szellemi tulajdonát képezi, vagy jogvédelem alatt áll.
A www.felsoharomszek.szek-helyek.ro és www.hirlap.szek-helyek.ro  hírei, véleményei szabadon idézhetők és felhasználhatók, az eredeti forrásra mutató hivatkozás elhelyezésével.

Bővebben szerzői jog